Minggu, 10 Agustus 2008

geguritan (urip anyar)
urip anyar

ndhuk, saiki wis ana owah-owahan jaman,
jaman sing bisa gawe sakabehing titah,

ora nggubris marang tataning bebrayan agung,

akeh titah sing ora keconggah,

ngadhepi kahanan sing sarwa gumebyar,

gawe lali marang ancasing bebrayan,
malah pada dredah, rebutan bandha, pangkat lan derajat,
direwangi ngumbar isin lan wirang,
kepara malah nyebur ing laku nistha,

nanging ndhuk,
welingku marang sliramu,
aja pati-pati kentir ing owah-owahan mau,

urip kudu tetep manut paugeraninng negara,

lan uga angger-anggering agama,
urip mula kudu tambah maju,
nanging aja ninggalake angger lan uger,
jer kuwi sing bisa nuntun sliramu marang tujuaning urip sejati,
mula urip kudu anyar,
adhedhasar sabda anyar,

sing bisa gawe tentreming bebrayan,

saiki lan ing saklawase.

bumi Ngayogyakarta, 10 Agustus 2008
kado istimewa kanggo mbarepku sing lagi tanggap warsa.
(iki gambarmu nalikane sliramu isih cilik ndhuk)

Tidak ada komentar: